Naše profese

Firma KORES spol. s r.o. byla založena na začátku roku 1993. Od svého založení podniká v jednom oboru, kterým jsou dodávky a montáže montovaných halových objektů všech velikostí pro všechny druhy využití.

Díky jednomu konkrétnímu zaměření firmy od jejího založení jsme získali velké množství praktických zkušeností a znalostí v oboru. Tyto zkušenosti přinášejí prospěch našim zákazníkům při řešení jejich požadavků na optimální způsob řešení výstavby nových halových objektů, jejich oprav, rekonstrukcí, anebo při zhotovování jejich přístaveb, vestaveb, zateplování halových objektů, apod.

Máme navázané dlouhodobé profesionální kontakty a obchodní vztahy s mnoha dodavateli různých materiálů a součástí montovaných hal. Z toho důvodu dokážeme halové objekty kompletovat do funkčních celků, podle rozhodujících kritérií zákazníka.

Preferujeme individuální přístup, pro řešení konkrétních a jedinečných požadavků každého zákazníka. Nepasujeme jeden systém na všechny požadavky, ale vybíráme z více možných systémů řešení vhodné pro jeden konkrétní požadavek.

Oblasti našeho zaměření:

1.1. Kovové montované haly

HALSYSTÉM

Vlastní halové systémy, Kompletované haly podle individuálních požadavků zákazníka. Optimalizované provedení a návrh statiky konstrukcí z hlediska normových a stálých zatížení nosných konstrukcí hal, požadavků na požární odolnost, a tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn a střechy haly. Je možné navrhovat různé půdorysné a výškové dispozice halových objektů, včetně vestavěných podlaží, jeřábových drah, apod.

Systémové haly ASTRON

Kompletní halový systém předního evropského producenta ze skupiny Lindab. Staticky optimalizovaný systém nosných ocelových konstrukcí a systémových prvků opláštění střechy a obvodových stěn. Investičně výhodné pro haly velkých ploch v řádu tisíce m2 a více. Možnost řešení hal velkých volných rozpětí (30 – 72 m), vestavby podlaží. V systému jsou k dispozici konstrukce vícepodlažních parkovacích domů pro automobily.


1.2 Opravy, servis a rekonstrukce halových objektů, vestavby a přístavby

Individuálně posuzujeme požadavky zákazníků na provedení požadovaných úprav a oprav již stávajících halových objektů. Každý požadavek je individuální. Proto zásadně doporučujeme osobně projednat konkrétní požadavky zákazníka prohlídkou stavu na místě. Na základě prohlídky provedeme analýzu stavu s ohledem na požadavky zadání a navrhujeme vhodné a funkční provedení takových dodávek a prací. Jestliže to charakter požadavků vyžaduje, spolupracujeme při řešení požadavků s projektantem investora. Tím dokážeme, mnohdy významně, šetřit náklady na zhotovení díla.


1.3 Zhotovení střech a stěn halových objektů, tepelné izolace, požární odolnost přístavby

Dodáváme a montujeme kompletní systémy pro zhotovení střech a stěn halových objektů. Zhotovujeme tepelně izolované systémy, i střechy a stěny bez tepelné izolace. Volíme ze systémů mnoha výrobců a dodavatelů, s nimiž máme navázané mnohaleté obchodní vztahy i nadstandardní podmínky dodávek. Při optimalizaci návrhu vycházíme z individuálních potřeb, anebo technických a materiálových specifikací projektového zadání. Tomu přizpůsobíme naši nabídku a konečnou materiálovou skladbu střechy, anebo stěn.

Rozsah nabídek může být individuální – od prostého zhotovení požadované střechy a stěn s požadovanými technickými parametry, až po konečné komplety, včetně všech typů otvorových prvků /oken, dveří, vrat, světlíků, prosvětlení, prostupů/ klempířských prvků, systémů odvodnění střechy, bezpečnostních a záchytných systémů, atd.

Požadavky na požární odolnost řešíme už při samotném navrhování konstrukcí, anebo jednotlivých prvků jeho oplášťování a výplní otvorů.


1.4 Prodej izolačních sendvičových panelů a systémů oplášťování budov

Samostatné prodáváme /včetně dopravy na místo/ materiály a součásti pro zhotovení opláštění střech a stěn halových objektů, jako jsou izolační sendvičové panely všech typů a provedení od mnoha relevantních výrobců v rámci EU, profilované plechy a nosné ohýbané profily, ohýbané klempířské prvky zhotovované individuálně. K tomu potřebný spojovací a montážní materiál, žlaby a svody dešťové vody.

Při nákupu u nás poskytujeme odbornou poradenskou činnost pro volbu vhodného typu a provedení těchto prvků. Sortiment a ostatní informace naleznete v oddělení Obchodní informace.


1.5 Halbazar, zprostředkování prodeje halových objektů - nemovitosti, díly hal

Zprostředkováváme prodej a nákup halových objektů – nemovitostí; pozemků určených územním plánem k postavení takového objekt. Dále starších, použitých halových objektů, rozmontovaných, anebo určených k rozmontování. Podmínkou je, aby byly kompletní a v dobrém technickém stavu /nezprohýbané, nerozřezané, se šroubovými spoji hlavních dílů, bez hloubkové koroze nosných dílů/ umožňujícím jejich následnou montáž. Je možné nabízet samostatné nosné konstrukce hal, bez opláštění; anebo samostatné díly opláštění střechy a stěn v dobrém technickém stavu.

Další informace naleznete v oddělení Obchodní informace/ Halbazar.