Vaše inzerce

Zde můžete bezplatně inzerovat svoje nabídky na zprostředkování prodeje následujících objektů: 

  • Použitelné komplety, díly a součástí montovaných hal ve stavu, které umožňují jejich další použití. /Nejedná se o výkup kovošrotu/. Nabízené objekty mohou být stojící – určené k odmontování, tak i odborně demontované, či nově vyrobené a nepoužité.   Pokud možno kompletní  a nepoškozené korozí, anebo tvarově. Zejména se jedná o komplety stávajících kovových konstrukcí  montovaných hal, anebo mechanicky nepoškozené či použitelné součásti opláštění - střechy a stěny.
     
  • Nemovitosti – stojící halové objekty, areály a pozemky určené k takové zástavbě na celém území ČR. Nemovitosti můžete inzerovat na prodej, anebo k pronájmu.

Základní podmínky inzerce:

Provozovatel webu poskytuje – zprostředkovává možnost bezplatné inzerce výše uvedeného sortimentu movitých věcí a nemovitostí na neomezenou dobu. Je oprávněn nezveřejňovat a mazat inzerci, která nesouvisí se zaměřením webu, anebo inzerci, která po delší dobu /nejméně 6. měsíců/ nevykazuje žádný zájem ze strany zákazníků.

Inzerovat smí pouze vlastník věci movité, anebo nemovitosti, anebo jím pověřená osoba – inzerent.  Inzerent prohlašuje na svou čest, že ručí  za oprávněnost, a pravdivost všech informací uvedených v jeho inzerci. Provozovatel webu nemá možnost ani prostředky takto poskytované  informace ověřovat a poskytnuté informace zveřejňuje v dobré víře.

Zájemci o konkrétní inzerát hlásí svůj zájem o nabízenou movitou věc, anebo nemovitost provozovateli webu na kontakty provozovatele webu uvedené v inzerátu.

Provozovatel webu, jako zprostředkující osoba se znalostí daného segmentu trhu následně ověří vhodnost zájemce ve vztahu k inzerované věci, anebo nemovitosti. V případě vhodného zájemce následně kontaktuje inzerujícího  za účelem zprostředkování obchodu. Za zprostředkování obchodu následně náleží provozovateli webu sjednaná provize v běžné výši. Výše provize v úrovni cca 5 - 8 % z celkové ceny bude sjednaná individuálně podle druhu inzerce, realizované ceny a rozsahu následně  poskytnutých služeb při uzavírání obchodu.

Inzerent je povinen nahlásit zrušení inzerce ihned poté, když předmět inzerce z jakéhokoliv důvodu pozbyde svoji platnost. Zrušení inzerce provede vyplněním a odesláním dále uvedeného formuláře.  

Ke zveřejnění inzerce je potřeba vyplnit následující formulář:

INZERCE 1 - KOMPLETY, SOUČÁSTI A DÍLY MONTOVANÝCH HAL na prodej (věci movité)
Základní údaje:
Firma:

Nabídka je k dispozici od - do:
(zde prosím uveďte maximum technických informací, či požadavků)
V případě halového objektu uveďte rozměrové parametry: šířka, délka, výška okapu, výška hřebene. Kompletnost, stav a použitelnost konstrukcí. Informace o typu a výrobci konstrukce. Zda je k dispozici nějaká dokumentace k hale, anebo konstrukci.
Nahrajte libovolnou přílohu, v případě více souborů použijte prosím kompresi (RAR, ZIP, apod.):
Základní údaje:
Firma:
Nabídka je k dispozici od - do:
(zde prosím uveďte maximum technických informací, či požadavků)
V případě areálů a objektů uveďte základní rozměrové parametry: výměra m2, u staveb šířka, délka, výška okapu, sv. výška. Skladbu střechy a obvodových stěn, vnitřní instalace a rozvody, přípojky energií, vody a kanalizace apod. Kompletnost, stav a použitelnost stavby. Informace o typu a výrobci konstrukcí. Zda je k dispozici dokumentace k nabízenému objektu.
Nahrajte libovolnou přílohu, v případě více souborů použijte prosím kompresi (RAR, ZIP, apod.):
Základní údaje:
Firma:
Nabídka je k dispozici od - do:
(zde prosím uveďte maximum technických informací, či požadavků)
V případě areálů a objektů uveďte základní rozměrové parametry: výměra m2, u staveb šířka, délka, výška okapu, sv. výška. Skladbu střechy a obvodových stěn, vnitřní instalace a rozvody, přípojky energií, vody a kanalizace apod. Kompletnost, stav a použitelnost stavby. Informace o typu a výrobci konstrukcí. Zda je k dispozici dokumentace k nabízenému objektu.
Nahrajte libovolnou přílohu, v případě více souborů použijte prosím kompresi (RAR, ZIP, apod.):