Izolační sendvičové panely

POUŽITÍ  SENDVIČOVÝCH  PANELŮ ve stavbách – střechy, stěny a fasády, podhledy - stropy, příčky 

Všeobecně

Sendvičové izolační panely jsou obecně ve stavebnictví považované za moderní, efektivní, kvalitní a  trvanlivé,  a zároveň vysoce ekonomické řešení pro opláštění budov. 
Využívají se především pro velké průmyslové, obchodní, skladovací, výrobní, sportovní a zemědělské haly. Dobré praktické využití ale nacházejí i při výstavbě administrativních budov a bytových domů, anebo při jejich opravách a zateplování, kde se dobře uplatňují  zejména střešní sendvičové panely a fasádní panely. 
Střešní panely jsou vhodné pro všechny typy a skon střech, včetně plochých střech. Určité typy panelů jsou konstruované pro připevnění solárních a FV panelů, některé typy panelů mají integrované FV panely přímo na vnějším povrchu.

Všechny dodávané sendvičové panely musí splňovat normové požadavky ČSN EN 14509 „Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Prefabrikované výrobky – Specifikace“
Protože se jedná o prefabrikované stavební prvky - tuhé desky, skládající se převážně ze dvou vrstev pozinkovaných ocelových plechů s barevnou povrchovou úpravou a vnitřního izolačního jádra,  je práce s nimi velice produktivní a rychlá. Sendvičový panel v sobě najednou spojuje a řeší mnoho technických  požadavků  kladených na stavební materiály. V jedné operaci (namontováním sendvičového panelu) společně vyřešíte více potřeb. Jde o požadavek stavby na hydroizolaci (anebo ochranu vnějšího pláště budovy proti vlivům okolního prostředí); požadovanou tepelnou  izolaci; požadavek na požární odolnost; požadavek na vzduchotěsnost; a dále různé požadavky na architektonické a barevné řešení fasád. 

Sendvičové panely se dodávají z výroby přesně nařezané na potřebné délky, takže se minimalizuje odpad a potřeba jeho likvidace.  V porovnání s montáží skládaných systémů na střechách a stěnách budov se omezuje nutnost dopravy jednotlivých materiálových skladeb a logicky se omezuje větší množství takto vznikajících odpadů na stavbách. Jedná se tedy o ekologicky vhodné řešení.
Další výhodou je zhotovení celé skladby střechy anebo stěny jednou operací, což odstraňuje vliv lidského faktoru a možných chyb vznikajících při montáži skladby několika vrstev materiálu. Panely se montují ocelovými šrouby do nosné konstrukce, bez potřeby použití „mokrých“ postupů a technologií a je možné je provádět prakticky bez ohledu na počasí. Rychlost, produktivita a efektivita zhotovení takto prováděného opláštění budov je nesrovnatelně vyšší v porovnání s ostatními postupy a technologiemi zhotovení střech, stěn stropů a příček. Díky nízké hmotnosti se s panely snadno manipuluje i bez těžkých zvedacích zařízení. 
Smontované panely mohou být bez většího poškození rozebrané a následně sestavené na jiném místě. Například když se mění způsob využití haly.

 

Základní rozdělení panelů podle materiálu izolačního jádra

Sendvičové panely dodáváme s různým materiálem a tloušťkou izolačního jádra.  Podle toho mají tyto panely různé technické vlastnosti a tedy i různé předpoklady pro jejich konkrétní použití v konstrukcích staveb. Stručný popis panelů s různým izolačním jádrem a jejich základní přednosti či nevýhody uvádíme pro jednoduchou základní orientaci v následujícím stručném přehledu:
Pozn. Rozdíl mezi PUR (polyuretanovou) a PIR (polyisokyanurátovou)  pěnou je z praktického pohledu na jejich využití pouze v její hořlavosti. Na panely s požadavkem na lepší požární odolnost se používá polyisokyanurátová pěna (PIR). Tepelně izolační vlastnosti jsou shodné.

*  Sendvičové panely s jádrem z tvrdé PUR, PIR pěny (střešní, stěnové, stropy, příčky)

 • vynikající tepelně izolační vlastnosti, koef. tepelné vodivosti  λ = 0,018 - 0,025 W/m K, (standardně    0,22 W/mK).
  pro porovnání, koef. prostupu tepla pro panel  tl. 100 mm: U = 0,22 W/ m2K
 • nízká hmotnost, hustota izolačního jádra standardně  40 kg/m3
  pro porovnání, průměrná hmotnost PUR panelu tl. 100 mm s plechem 0,5 mm:  11,8 kg/m2
 • reakce na oheň B-s1, d0, resp. B-s2, d0
 • požární odolnost PIR  panelů, podle typu a tloušťky panelu a certifikace výrobce od EI (EW) 15 – 30 DP3, nejmenší certifikované tloušťky od 40 mm
 • tloušťka panelů podle typu a výrobce je od 25 mm do 240 mm ( U = 0,88 - 0,092 W/m2K)
 • možnost kladení stěnových panelů ve vodorovném i svislém směru kladení 
 • působní vnějšího ohně (střešní panely), Broof (t3), Broof  (t1) , v závislosti na certifikátu výrobce


*  Sendvičové panely s jádrem z minerální vlny MV, anebo skelného vlákna SV (střešní, stěnové, stropy, příčky) 

 • dobré tepelně izolační vlastnosti, koef. tepelné vodivosti MV: λ = 0,041 W/m K,
  pro porovnání, koef. prostupu tepla pro panel  tl. 100 mm: U =  0,41 W/ m2K
 • vyšší hmotnost v porovnání s panely PUR, PIR, hustota izolačního jádra cca 100 kg/m3, podle typu  izolace MV
  pro porovnání, průměrná hmotnost panelu MV tl. 100 mm s plechem 0,5/0,6 mm:  20,1 kg/m2
 • izolace SV má koef. tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m K, a hustotu izolačního jádra 55 Kg/m2 
  pro porovnání, průměrná hmotnost panelu SV tl. 100 mm s plechem 0,5/0,6 mm:  13,0 kg/m2
 • reakce na oheň A2-s1, d0
 • výborná požární odolnost MV, SV  panelů, podle typu a tloušťky panelu a certifikace výrobce od EI 30 – 240 DP1, nejmenší certifikované tloušťky od 60 mm
 • tloušťka panelů podle typu a výrobce je od 40 mm do 240 mm (U = 1,0  -  0,17 W/m2K) 
 • možnost kladení stěnových panelů ve vodorovném i svislém směru kladení 
 • působní vnějšího ohně (střešní panely), Broof (t3), Broof  (t1) , v závislosti na certifikátu výrobce
 • dobré zvukoizolační vlastnosti, Rw =35 dB pro tl. izolace 100 mm 


*  Sendvičové panely s jádrem z polystyrenu EPS (střešní, stěnové, stropy, příčky)

 • horší tepelně izolační vlastnosti než PUR/PIR, ale lepší než MV, SV, koef. tepelné vodivosti λ = 0,033 W/m K,
  pro porovnání, koef. prostupu tepla pro panel  EPS tl. 100 mm: U = 0,33 W/ m2K
 • nízká hmotnost, srovnatelná s panely PUR/PIR
  pro porovnání, průměrná hmotnost panelu tl. 100 mm s plechem 0,5 mm:  11,5 kg/m2
 • reakce na oheň D-s3, d0
 • požární odolnost EPS  panelů je klasifikovaná od tl. 100 mm, EI15, EW15, RE30, podle výrobce
 • tloušťka panelů podle typu a výrobce je od 50 mm do 250 mm (U = 0,64  -  0,15 W/m2K) 
 • možnost kladení stěnových panelů ve vodorovném i svislém směru kladení 
 • působní vnějšího ohně (střešní panely), Broof (t3), Broof(t1), podle klasifikace výrobce

 

Základní kritéria a pořadí pro volbu izolačního sendvičového panelu stejné tloušťky
(údaje pro tloušťku izolace 100 mm)

V následujícím stručném přehledu sumarizujeme a hodnotíme jednotlivé typy panelů podle materiálu tepelné izolace jádra panelu. Hodnocení je provedené podle některých důležitých technických vlastností, anebo dalších podstatných kritérií při jejich montáži a používání.  
Pořadí je vždy od nejlepšího k nejhoršímu v daném kriteriu. 

* Kriterium ceny, od nejlevnějšího (ekvivalent tl. 100 mm)
Platí pro cenovou úroveň IV.Q 2020, standardní barvy, stejné provedení a stejné odběrové množství

 1. Panel EPS
 2. Panel PUR/ PIR
 3. Panel SV, MV

 

* Kriterium hmotnosti, od nejlehčího kg/m2, (ekvivalent tl. 100 mm)

 1. - 2.  Panel EPS
 2. - 2.  Panel PUR/ PIR
 3. Panel SV
 4. Panel MV
 • 11,5 kg/m2
 • 11,8
 • 13,0
 • 20,5

 

* Kriterium tepelně izolačních vlastností, od nejlepší tepelné izolace (ekvivalent tl. 100 mm)

 1. Panel PUR/ PIR
 2. Panel EPS
 3. Panel SV
 4. Panel MV
 • 0,22 W/m2K
 • 0,33
 • 0,39
 • 0,41

 

* Kriterium požární odolnosti, od nejlepších PO (ekvivalent tl. 100 mm)

 1. Panel MV
 2. Panel SV
 3. Panel PIR
 4. Panel EPS
 • hořlavost A2, konstrukce typu DP1, do EI 120
 • hořlavost A2, konstrukce typu DP1, do EI 60
 • hořlavost B, konstrukce typu DP3, do EI30, EW30
 • hořlavost D, kosntrukce typu DP3, do EI 15

 

* Kriterium zvukově izolačních vlastností, od nejlepší zvukové izolace (ekvivalent tl. 100 mm)

 1. Panel MV
 2. Panel SV
 3. Panel PUR/PIR
 4. Panel EPS
 • zvuk. izolace RW  35 dB
 • zvuk. izolace RW  34 dB
 • zvuk. izolace RW  25 dB
 • nehodnoceno

 

* Kriterium únosnosti panelů při stejné vzdálenosti nosníků a zatížení stejnou silou

 1. Panel PUR/ PIR
 2. Panel MV
 3. Panel SV
 4. Panel EPS

 

* Kriterium stability izolačního jádra (nenasákavost, odolnost proti škůdcům, plísním, sublimace, UV záření).

 1. Panel PUR/ PIR
 2. -3. Panel MV, SV
 3. -3. Panel EPS

 

* Kriterium šíře sortimentu a nabídky povrchových a architektonických možností

 1. Panel PUR/ PIR
 2. Panel MV
 3. Panel SV
 4. Panel EPS

 

* Kriterium četnosti používání panelů na stavbách, podle zkušeností naší firmy

 1. Panel PUR/ PIR
 2. Panel MV
 3. Panel SV
 4. Panel EPS

 

* Kriterium náročnosti (rychlosti) montáže a potřeby používání větší mechanizace a pomůcek (cena)

 1. Panel PUR/ PIR
 2. Panel EPS
 3. Panel SV
 4. Panel MV

 

Celkové skóre, součet umístění podle výše uvedených kritérií

 1. Panel PUR/PIR
 2. Panel MV
 3. Panel SV
 4. Panel EPS
 • 16
 • 25
 • 27
 • 28

 

Praktické zkušenosti a doporučení pro volbu panelů ze stavební praxe naší firmy

Na základě rozboru výše uvedených základních kritérií plynou některé obecné zásady, či doporučení a informace, při rozhodování o použití určitého typu panelu a druhu jeho izolace.  Nebereme přitom do úvahy další kvalitativní požadavky na vnitřní a vnější povrch panelů (barvy a požadavek na zvláštní nátěry a protikorozní ochranu;  nerezové aj. plechy;  fasádní aj. architektonické prvky;  speciální střešní panely, atp.) Rozhodujeme se o použití běžně používaných střešních a stěnových panelů se základní protikorozní úpravou (pozinkovaný ocelový plech + nátěr PE barvou 25 μm, standardní barevnost).

Rozhodujícími požadavky, které musí stavba splnit pro úspěšnou kolaudaci, či uvedení do provozu,  jsou zejména:

 • splnění požadavku na dodávané konstrukční části a díly stavby podle zprávy PBŘ stavby
 • splnění požadavku na hodnoty tepelné izolace obvodových stěn a střechy 
 • ostatní technické požadavky podle závazné projektové dokumentace, anebo oprávněně vznesené požadavky účastníků stavebního řízení 

Z tohoto pohledu je zřejmé, že pokud je v PD vznesený požadavek na určitý stupeň hořlavosti konstrukcí, které projektant označí jako konstrukce DP1, potom bude potřeba použít sendvičové panely s MV, anebo SV, protože jiné panely, až na nějaké dílčí  výjimky a omezení použití u panelů PIR, tento požadavek nesplní.
V tom případě se ovšem musíme smířit s tím, že tyto MV panely budou mít podle kritéria tepelně izolačních vlastností zhruba dvakrát větší tloušťku, než by měly PIR panely pro stejnou hodnotu U.  Jestliže budou mít dvakrát větší tloušťku, potom budou mít zhruba 3x větší hmotnost než PIR panely. 
To bude mít následně vliv na jejich podstatně vyšší cenu, větší náklady na dopravu cca dvojnásobného objemu panelů a také vyšší náklady na nutnost použití těžší montážní mechanizace pro montáž a manipulaci panelů, doba jejich montáže se pro větší pracnost prodlužuje, atd.

Ideální situace z hlediska minimalizace nákladů konstrukcí ze sendvičových panelů je zhotovení konstrukcí stěn, podhledů a střechy z PIR/PUR panelů. To nastává v případě, kdy mohou být na tyto konstrukce použité díly s hořlavostí B, resp. nemusí být zatříděné do konstrukcí typu DP1.  
V takovém případě můžeme dodat levnější izolační PIR panely, s požární odolností do EI 60  (až EI 120  pro některé typy a větší tloušťky nad 150 mm). Jak je zřejmé z posouzení kritérií, jsou konstrukce z těchto PIR/PUR panelů nejvýhodnější podle všech ostatních kritérií, s výjimkou již výše zmíněného požadavku na konstrukci typu DP1 a dále mají horší zvukoizolační vlastností než panely s MV anebo SV.   
Použitím PIR panelů tedy dochází k optimalizaci a snížení ceny montovaných konstrukcí, protože vykazují všechny ostatní výhody:  nižší cenu a menší tloušťku pro stejnou hodnotu tepelné izolace U, následně s tím spojené nižší náklady na dopravu a manipulaci a montáž panelů na stavbě, vyšší hodnoty únosnosti, atd.

Výše uvedené dva typy sendvičových panelů s izolací PIR/ PUR a MV, SV se používají nejčastěji, protože nejlépe splňují technické požadavky podle stavebních norem. 

V některých případech, kdy se nemusí posuzovat hledisko vyššího požadavku na PO, anebo jiná kritéria, lze z hlediska pravděpodobně nejnižší ceny panelů při stejné tloušťce izolační vrstvy, zvolit panely s izolací EPS.  Tyto panely mají lepší izolační vlastnosti než panely MV, SV, jsou výhodné i z hlediska nízké hmotnosti a s tím spojených nižších nákladů na montáž.

 

Náš přístup k prodeji, dodávkám a montážím sendvičových panelů:

Neprosazujeme jednoho výrobce a jeden sortiment, ale navrhujeme optimální řešení z širokého sortimentu od mnoha výrobců, na nichž nemáme žádnou závislost. 
Naše tradice v oboru, získané technické a obchodní informace, přímé kontakty s mnoha výrobci a praktické zkušenosti z realizací staveb nám umožňují posuzovat a navrhovat nejvhodnější řešení podle kritérií každého zákazníka. V procesu zhotovování projektu stavby konzultujeme požadavky týkající se našeho oboru s projektantem a doporučujeme vhodná řešení.  

Tepelně izolační sendvičové panely dodáváme a montujeme od doby jejich prvního uvedení na trh koncem minulého století. Počátky byly spojené s dodávkami panelů s izolací EPS a MV.  Následně se rozvinula jako nejperspektivnější alternativa výroba sendvičových panelů s vytvrzenou PUR pěnou, vyráběných na kontinuálních výrobních linkách. 
Za celé období jsme dodávali a montovali sendvičové panely různých výrobců. Někteří z nich už neexistují, někteří se přeměnili a rozšířili svoji nabídku, ale někteří tradiční a zavedení evropští výrobci nově vstupují na náš stavební trh a nabízejí nové inovativní možnosti a řešení. Tento rozsáhlý sortiment informací a možností poskytujeme našim zákazníkům k dispozici. 
Pro naši tradici v oboru jsme se stali vyhledávaným partnerem všech výrobců sendvičových panelů.  Získali jsme proto mnoho informací a znalostí o širokém spektru různých značek a výrobků v oboru sendvičových panelů, které jsme prakticky odzkoušeli na různých stavbách. Toto naše know-how nabízíme k Vašemu využití.

 

Rozdělení výrobců sendvičových panelů podle subjektivní klasifikace

Podle výše uvedeného principu můžeme volit vhodné sendvičové panely různých výrobců, pro různé zákazníky podle následně generovaného obchodního rozdělení do dvou až třech kategorií. Tyto kategorie výrobků a výrobců prezentují náš subjektivní pohled na sortiment sendvičových panelů na trhu z hlediska ceny, rozsahu a kvality sortimentu a poskytování dalšího servisu pro zákazníky.  Podtrhujeme, že panely všech výrobců a dodavatelů odpovídají závazným normovým předpisům podle ČSN EN 14509. Je logické, že někteří výrobci jdou na trh s omezeným, základním sortimentem a servisem, za nižší ceny – upřednostňují velké objemy s menší mírou zisku. Jiní doplňují své dodávky o další technický servis, anebo rozšíření nabízeného sortimentu výrobků. U těchto dvou kategorií jde většinou o značky a firmy s širším výrobním záběrem,  tedy neprodukují výhradně sendvičové panely, ale další výrobky z kovoprůmyslu.
Přední, inovativní výrobci jsou zejména ti, kteří vyrábí a vyvíjejí pouze sendvičové panely již od doby jejich uvádění na trh. Mají nejširší spektrum výrobků a inovací, a poskytují největší servis. Pochopitelně je jejich cenová úroveň obvykle o něco vyšší, než u prvních dvou typů výrobců. 

Podle této naší subjektivní klasifikace nabízíme panely od následujících výrobců. V některých aspektech se tito výrobci překrývají se sousední skupinou. Posuzujeme pouze výrobce a značky se kterými obchodujeme, anebo jsme s nimi přišli do obchodního styku v průběhu naší praxe. Značky a výrobky, které neobchodujeme nedokážeme posoudit. 
Důrazně připomínáme, že všichni dále uvedení výrobci a značky dodávají certifikované výrobky, vyráběné podle jednotné evropské normy. V tomto smyslu nelze dělat rozdíly v kvalitě výrobků. 

* Panely zavedených výrobců se základním sortimentem sendvičových panelů PIR/PUR, MV, případně EPS. Určení pro široký okruh zákazníků orientovaných na nízkou cenu a omezený rozsah podpory a služeb.
BALEX  METAL;  MARCEGAGLIA;  PANELTECH;  TERRA STEEL

 

* Panely výrobců s významným podílem na trhu, standardním sortimentem všech podstatných typů a provedení střešních a stěnových panelů s izolací PUR/PIR, a MV. Technická podpora při řešení technických požadavků a široký sortiment certifikací. Možnost volby kvalitních povrchových úprav. Provedení s nerezovým plechem, mrazírenské panely.  Dobrý poměr cena/ výkon.
BRUCHA;  ISOPAN;  RUUKKI

 

* Prémiové značky a panely výrobců převážně ze zahraničí s širokým sortimentem a inovacemi v provedení střešních a stěnových sendvičových panelů. Sortiment stejný jako u předchozí řady, doplněný o další inovace. Např. fotovoltaické panely, panely pro ploché střechy, fasádní panely s různým povrchem.  Panely pro zavěšované a provětrávané fasády, architektonické řešení. Cena odpovídá poptávanému řešení.
KINGSPAN;  LATTONEDIL;  TRIMO (vyrábí a dodává panely s minerální vlnou, zaměření na max. PO)

 

Prezentace nabízeného sortimentu vybraných výrobců sendvičových panelů

Z důvodů velkého rozpětí všech typů a provedení sendvičových panelů u různých výrobců a značek poskytujeme odkazy na webové stránky výrobců sendvičových panelů s nimiž spolupracujeme. Jejich výrobky je možné prostřednictvím našeho zastoupení následně poptat k dodání, anebo k zajištění požadovaného rozsahu servisu a služeb (technický servis, zajištění montáží a kompletace celých systému střech, stěn, podhledů, vestaveb, apod.)

BALEX METAL
MARCEGAGLIA
PANELTECH

ISOPAN 
BRUCHA
RUUKKI 

KINGSPAN
LATTONEDIL 
TRIMO

 

Ceny izolačních sendvičových panelů

Otázka cenotvorby a  aktuálních cen izolačních sendvičových panelů je velice nestabilní oblast, do které se promítá velké množství proměnných v konkrétním čase a v situaci konkrétního výrobce. 
Konkrétní cenu panelů pro konkrétní poptávku určují všechny následující objektivní a subjektivní proměnné vlivy:

Objektivní vlivy:

 • Cena vstupních materiálů a komodit na trhu.  Je závislá na jejich dostupnosti, objemech odběrů a obchodních podmínkách, za kterých je výrobci nasmlouvali, anebo nakupují. Platí zákon nabídky a poptávky. Jde o obdobu situaci jaká je např. s cenou nafty a benzínu na různých čerpačkách. Rozdíl je v tom, že sendvičový panel je složený z více druhů materiálů a každý z nich vykazuje  individuální cenovou úroveň. 
 • Cenová politika konkrétního výrobce a zaměřování na určité segmenty trhu anebo okruhy zákazníků.
  Zase lze najít obdobu např. v automobilovém průmyslu zaměřování různých typů a značek aut na různé zákazníky.
 • Ostatní služby, servis a přidaná hodnota, které zákazník při nákupu konkrétní značky dostává. Čím větší je rozsah a kvalita služeb je, tím se pochopitelně zvyšuje cena takového výrobku.

Subjektivní vlivy:

 • Celkové množství objednávaného zboží.  Čím větší je výměra poptávaných panelů, tím může být  jejich jednotková cena nižší. Někteří výrobci mají limit pro objednávané množství jednoho typu, barvy a tloušťky panelů nastavený na množství 100 – 200 m2. Na menší výměry se ekonomicky nevyplatí nastavovat výrobní linku. 
 • Cena dopravy (přepočtená na jednotkovou cenu panelů)  je nejnižší při možnosti odběru na náklad jednoho kamionu ( cca 40 – 50 m3). Tuto cenu potom ovlivňuje i délka panelů, které by měly být v ideálních délkách 12 – 13 m, anebo jejich podílech 2, 3, 4. 
 • Tloušťka krycích plechů na vnější a vnitřní straně panelů.  Běžně dodávaná tl. plechů FeZn s lakem je 0,5 mm. Jsou panely dodávané s plechem 0,6 mm na vnější straně, anebo s tl. 0,4 mm na vnitřní straně.
  Existují pochopitelně i všechny možné kombinace těchto tl. plechu na obou stranách panelů. Potom se dostáváme k různým cenám panelů za stejnou tloušťku izolace.
 • Jakostní třída krycích plechů a typ povrchové úpravy. Standardní je polyesterový lak 25 um na pozinkovaném plechu.   Dodávají se panely s vnitřním lakem 15 um. Je možné volit i kvalitnější a korozivzdornější povrchové úpravy. 
 • Příplatky na nestandardní barvy a barevnost panelů.  Každý výrobce nabízí základní škálu nejběžnějších barev v sortimentu 10 – 20 odstínů. Jiné je možné po dohodě dodat, ale za podmínky příplatků za barevnost, anebo za množství . (Svitky plechu pro výrobu panelů mají návin  cca 2 tis. m) 
 • Kvalitativní parametry a hustota izolačního materiálu – zejména u panelů s minerální vlnou, může mít vliv na cenu panelů stejné tloušťky.
 • Zvýšené požadavky na požární odolnost panelů.
 • Zvýšené požadavky na protikorozní odolnost a hygienické atesty povrchových vrstev.

Z výše uvedených objektivních a subjektivních vlivů na cenu panelů pro každou konkrétní zakázku je zřejmé, že stanovení nějaké jednotné pevné ceny panelů, bez doplnění mnoha dalších kritérií není možné jednoduchým způsobem na zavolání poskytnout.  
Stálí a dlouhodobí zákazníci, obchodníci a odběratelé většího množství panelů (jako je i KORES spol s r.o.) mají pochopitelně u výrobců zavedené kredity a skonta a jejich ceny se rovněž mohou lišit.

 

Orientační, průměrné  ceny sendvičových panelů pro účely investičního rozhodování zákazníků v úrovni +- 10%, pro  základní střešní a stěnové izolačních panely PUR/PIR a MV v nejběžnějších tloušťkách naleznete v přiložené tabulce.

Tabulka

 

Pro konkrétní ceny sendvičových panelů posílejte poptávky, anebo projektové podklady,  s maximálním množstvím informací, i co se týká ostatních předpokládaných kvalitativních požadavků.
Na základě analýzy těchto informací dokážeme vybrat nejvýhodnější možnosti a typy panelů z celého portfolia různých výrobců, které budou nejlépe odpovídat vzneseným požadavkům a budou mít nejvýhodnější časovou cenu.  

Poptávky, včetně příloh zasílejte prosím nejlépe písemně e.mailem na obchod@halcentrum.cz.
V poptávce uvádějte požadovaný termín zaslání nabídky  ( 2-14 dnů, podle rozsahu a složitosti zadání), místo dodání:

 • předpokládaný termín realizace dodávky: 
 • bez montáže, anebo s montáží:
 • pozice poptávajícího. (investor, stavební firma, montážní firma, jiný-jaký)

 

V rámci textu by se měla být možnost vkládat nějaké informativní fotografie, anebo obrázky.