Obchodní informace, prodej

Nabízíme samostatné materiálové dodávky, anebo dodávky s montáží celého sortimentu dílů montovaných staveb, jeho rozdělení naleznete v menu levého sloupce. Nabízíme zde malou výseč z celkových možností, které současný trh v tomto segmentu výrobků nabízí. K tomu jsme vytvořili základní, kvalifikovaný výběr ze sortimentu výrobků, které se nám a našim zákazníkům v praxi osvědčily.  Můžete tak využít naše desetileté zkušenosti v oboru, které jsme extrahovali do jednoduššího výběru v praxi nejběžněji používaných výrobků.  Posuzujeme jejich vhodnosti z hlediska kritéria „výkon/cena“;  anebo z pohledu optimálního využití k danému účelu, při splnění všech definovaných požadavků na stavbu – zejména požadavků na tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost. Tyto výrobky splňují všechny normové požadavky z pohledu norem EU.

Zvlášť a na vyžádání můžeme nabídnout i materiálové dodávky splňující i jiná kritéria, např. zvýšenou korozivní odolnost, jiné materiály povrchových s desek (nerezové plechy, Al plechy, jiné povrchové úpravy), povrchy s jinými dekory a panely určené pro obklady budov. Tyto požadavky se musí řešit vždy individuálně, stejně tak i jejich cena.

Pro každého zákazníka s projektem k realizaci a objemem zakázky v řádu minimálně statisíců Kč dáváme k dispozici naše poradenství, zkušenosti a znalosti sortimentu halových systémů a jejich součástí, týkající se podstatných a relevantních tuzemských výrobců, jakož i výrobců a dodavatelů v rámci EU.