Ostatní montované haly

OSTATNÍ MONTOVANÉ HALY, konstrukce, střechy a stěny

Kromě dodávek a montáží kompletních systémů ocelových montovaných hal s nosnou ocelovou konstrukcí máme zkušenosti s kompletací halových objektů s jinými typy nosných konstrukcí. 

*  Haly s železobetonovou nosnou konstrukcí

*  Haly s dřevěnou nosnou konstrukcí

K dodaným nosným konstrukcím z jiných konstrukčních materiálů kompletujeme, dodáváme a montujeme:

 • vaznicové systémy střech a stěn, např. Metsec, anebo jiné provedení
 • nosné profily a střešní skladby s požadovanými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná     izolace, hydroizolace)
 • systémy opláštění obvodových stěn, bez tepelné izolace a tepelně izolované
 • zámečnické konstrukce a výměny pro upevnění výplní otvorů ve střeše a ve stěnách             
 • výplně otvorů ve střeše a ve stěnách – světlíky, prosvětlení, okna dveře, vrata, aj. 
 • systémy odvodnění střech a ohýbané klempířské prvky a lišty
 • ostatní doplňkové kovové konstrukce 


*  Střechy a stěny budov

Samostatně kompletujeme, dodáváme a montujeme na nové stavby i v rámci rekonstrukce, či zateplování stávajících budov:

 • ocelové konstrukce pro střechy budov (krov), nejen montovaných hal
 • montované systémy střešních krytin a skladby střech, bez tepelné izolace i s tepelnou izolací
 • montované systémy obvodových stěn a fasád, bez tepelné izolace i s tepelnou izolací
 • systémy odvodnění střech a ohýbané klempířské prvky a lišty
 • jako součást díla dodávky a výplně otvorů ve střeše a ve stěnách – světlíky, prosvětlení, okna dveře, vrata, aj. 

 

V případ zájmu o dodávku, anebo dodání a montáž kompletů ocelových konstrukcí, samostatných  střech,  stěn, vnitřních vestaveb, anebo vnitřních stěn či příček  pro jiné typy nosných konstrukcí nás neváhejte kontaktovat.

V rámci našich možností a volných kapacit Vám poskytneme odpovídající a funkční řešení podle Vašeho požadavku.

 

(Stránka a text bude doplněný fotografiemi některých realizací).